Užitečné informace pro turisty

Kam v Praze na dobré pivo a českou kuchyni

Restaurace U Fleků je jednou z nejstarších, největších a také nejslavnější pražských i českých pivnic. Pivovar U Fleků je jediným pivovarem ve střední Evropě, kde se pivo vaří už déle než 500 let (pivovar byl založen v roce 1499). Ochutnejte Flekovský 13° černý ležák. K poslechu vždy živá hudba (harmonikář) po celý den. Součástí celého komplexu je také velká zahrada pro 500 osob. Otevírací doba je každý den od 10 do 23 hodin.  

Beerfactory je moderní moderní česká restaurace a klub, která nabízí nejen českou, ale i mezinárodní kuchyni, koktejly a polední menu, Na stolech je samoobslužný minivýčep a každý z hostů má možnost sám si natočit nepasterizované pivo Plzeň 12°. Každý večer od 22 hodin hrají DJs v music clubu.

Hospoda v Lucerně je legendární místo v centru Prahy, kde se na výborné tankové Plzni schází nejen Pražané. Vaří se zde výborná česká kuchyně, pro dámy se míchají koktejly. 

 

Znak a logo Prahy

znak PrahyVprostřed znaku je červený štít, v jehož dolní polovině je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč, jež Staré Město získalo do svého znaku po úspěšné obraně Karlova mostu před švédským vojskem za třicetileté války. V horní části štítu jsou tři zlaté věže s okny a jsou zakončeny zlatým cimbuřím a střechami s makovicemi. Tento štít lze používat samostatně jako tzv. malý znak hl. m. Prahy.

 

logo PrahyPočátkem r. 2002 vyhlásilo hl. m. Praha veřejnou soutěž na nový vizuální styl prezentace města, jehož součástí je také nové logo. Vítězem soutěže se stalo grafické studio Najbrt. Logo nemá sloužit jako náhražka historického městského znaku, ale má naopak znak chránit před nevhodným a příliš častým používáním. Znak by měl zůstat jen pro oficiální a slavnostní příležitosti. Logo, které se používá od r. 2003, vychází z městských barev - červený čtverec je svisle rozpůlený bílou čarou, která zároveň dělí zlatě napsaný název Praha ve čtyřech jazykových mutacích pod sebou. 

 

czech coursesSchengenské vízum

Schengenské vízum se vydává pro účely turistiky, léčby, obchodní cesty, účasti na semináři, kultury, sportu apod.  K žádosti o udělení víza je třeba doložit: formulář žádosti o udělení schengenského víza, cestovní doklad, fotografie, doklad uvádějící účel cesty (např.: pozvání od zvoucí osoby, podklady vydané cestovní kanceláří, rezervace organizovaného zájezdu, plán cesty, úřední doklad zdravotnického zařízení, doklad o zaměstnání v dané společnosti, vstupenky na kongres, veletrh nebo seminář, doklad prokazující existenci obchodních vztahů, pozvání nebo přihlášky na účast na jednání, konferenci, semináři atd.), v případě průjezdu se předkládá vízum nebo jiné povolení ke vstupu do třetí země, která je cílovou zemí a jízdenky/letenky pro pokračování v cestě, doklad o ubytování nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování (např.: pozvání od zvoucí osoby, voucher z hotelu atd.), doklad prokazující existenci dostatečných finančních prostředků jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země, informace, která umožní posoudit záměr opustit územíČR/schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby atd.), doklad o cestovním zdravotním pojištění, poplatek za podání žádosti.